Menu

XX Costa Brava Line Dance Festival

14 - 17 Maig/May, 2020. Palafrugell (Costa Brava, Spain)

 

De “Line Dance Foundation”

Steunt lijndansers dankzij de vrijgevigheid van andere lijndansers

 

 

•    What is de LDF?
De “Line Dance Foundation” is een goed doel dat speciaal opgericht werd om diegenen te helpen die met linedancing hun brood verdienen ( geheel of gedeeltelijk) en die het financieel moeilijk hebben.
•    De inspiratie
De LDF werd gesticht in februari 2007 kort nadat we vernamen dat een Line Dance DJ keelkanker had. Hij verloor zijn stem, kon zijn werk niet meer doen, en dus verloor hij ook zijn inkomen. We ontdekten dat Linedancing de enige vorm van dansen was die geen geregistreerde caritas had. We hoopten dat de “Line Dance Foundation” het opstapje voor zulk een goed doel kon zijn. We hebben altijd hoge verwachtingen gehad met betrekking tot wat de stichting zou kunnen uitgroeien.
•    Statuut van Vereniging voor Goede Doelen
We zijn in de laatste fase van de officiële registratie van de Line Dance Foundation hier in het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen werken we verder met de huidige ereraad van bestuur. Dit zijn Steve Healy, Peter Metelnick, Alison Biggs, Scott Blevins, Glenn Rogers, Cathy Hodgson, Lyndsey Naylor, en stichter Betty Drummond.
•    Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur overweegt de aanvragen voor financiële steun en is verheugd dat tot op vandaag 100% van alle nominaties goedgekeurd werden. Het spreekt voor zich, dat alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk zijn, maar de begunstigden hebben natuurlijk de vrijheid om hun persoonlijke informatie bekend maken. Leden van de Raad van Bestuur kunnen geen begunstigden zijn, maar begunstigden kunnen wel lid worden van de Raad van Bestuur of ambassadeurs voor de vereniging. 
•    Nominaties
Om iemand te nomineren volstaat het om contact op te nemen met de vereniging en zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Het is geen formele aangelegendheid. De voorwaarde om in aanmerking te komen voor steun van de LDF is eenvoudig. Iedereen die met lijndansen zijn brood verdient ( geheel of gedeeltelijk) en die het financieel moeilijk heeft kan steun aanvragen. Afhankelijk van de goedkeuring van de Raad van Bestuur en van de beschikbare middelen, is de LDF meestal blij dat ze kan helpen.
•    LDF Ambassadeurs
Vele mensen zijn al LDF ambassadeurs geworden.Ze helpen ons om de nodige fondsen bij elkaar te krijgen, en zonder hun harde werk, zou de LDF niet kunnen bestaan. Wij, en alle begunstigden waarderen hun vriendelijkheid en hun inzet. Als je LDF ambassadeur wil worden en ons wil helpen bij het inzamelen van fondsen, neem dan met ons contact op.
•    Hoe helpt de LDF?
De middelen zijn beperkt, maar vaak zijn het de kleine dingen die het grootste verschil maken. Taxikosten voor de afspraken in het ziekenhuis, telefoonrekeningen om in contact te blijven. Wij geven het liefst cash geld daar waar de behoeften het grootst zijn. Het gaat niet altijd om grote bedragen, maar het toont aan dat dansers elkaar helpen.  Het grootste enkelvoudige bedrag dat we uitkeren is 1,000 BGP.
•    En...
De Line Dance Foundation is een stichting met beperkte aansprakelijkheid. Ze is geregistreerd in England & Wales onder register nº: 09186186 bij Clare House, 166 Lord Street, Southport, PR9 0QA, England. Het geld dat ingezameld wordt voor de “Line Dance Foundation” kan gestort worden op de volgende LDF rekening:

Naam van de bank: Barclays Bank plc

Sort code: 20 - 29 - 50

Naam van de rekening: Line Dance Foundation

Rekeningnummer: 43798968

Onze oorspronkelijke rekening werd geopend in februari 2007 met een kleine storting van 530,30 GBP. Dat bedrag werd ingezameld op het “Crystal Boot Awards”evenement (georganiseerd door het Linedancer Magazine) in datzelfde jaar.
Als je meer informatie wil of als je voorstellen hebt om geld in te zamelen, neem dan contact op met ons.

Line Dance Foundation

Dancen Voor De LDF!

Get ready to dance... and learn the official LDF Dance 2016, BLACKPOOL BY THE SEA!

We will dance it together during the weekend. Why don't you bring your favourite floats, beach balls or googles? It will be a funny moment and we will record it and send it to the Linedancer Magazine. Don't miss it!

 

Learn Blackpool By the Sea with:

Gaye Teather

Step sheet in English here

 

Rafel Corbí

Step sheet in Catalan here

Dit jaar willen wij geld inzamelen voor de “Line Dance Foundation”. Wij denken dat het een mooie manier is om mensen te helpen die houden van datgene waar wij zoveel van houden, nl Line Dancing.
Het maakt niet uit hoeveel we inzamelen, een beetje of veel, we zullen er dankbaar voor zijn, want het helpt ook om de LDF meer bekendheid te geven..

Lees daarom alsjeblieft alle informatie ove r de “Line Dance Foundation” en aarzel niet om meer uitleg te vragen . Het team van het Costa Brava Line Dance Festival zal je graag helpen om beter te begrijpen wat de LDF is en wat ze doet, omdat we de stichting graag willen helpen!

Tot op de dansvloer en vergeet niet dat eender wat je kan doen om geld in te zamelen heel welkom zal zijn.